ചാറ്റ് മീ

നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ ഇനിമുതൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കണ്ടെത്താം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാനും ഈ സേവനം ഉപയോഗിക്കുവാനും ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക More »

Muisc Guru

ഇഷ്ട്ട ഗാനങ്ങൾ ഇനിമുതൽ ഓണ്‍ലൈൻ വഴിയും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാനും ഈ സേവനം ഉപയോഗിക്കുവാനും ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക More »

 

ഫ്രീ കാൾ

നിങ്ങൾക്ക് സൌന്തമായി കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഫ്രീ ആയി കാൾ ചെയ്യാംഈ ഫ്രീ കാൾ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിരിക്കുന്നത് GLOBEFONE  എന്ന കമ്പനി ആണ് ഇതിലെ നിങ്ങളുടെ ഒരു കാൾനു നിച്ചയിചിരിക്കുന്ന സമയ പരിമിധി 248Seconds ആണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാൾ വിളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് . ഒപ്പം തന്നെ ഫ്രീ ആയി മെസ്സേജ് ഉം

സീരിയൽ കീ സെർച്ച്‌

ഒരു ചെറിയ ഗൂഗിൾ സെർച്ച്‌ലുടെ നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി സോഫ്റ്റ്‌വെയർകളുടെ സീരിയൽ കീ ഉം ക്രാക്ക് ഉം കണ്ടെത്താം..അതും നിമിഷ നേരം കൊണ്ട്. നമ്മളിൽ പലരും പലതരം സോഫ്റ്റ്‌വെയർകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും..എന്നാൽ ചില സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ട്രയാൽ വെർഷൻ ആയിരിക്കും അതിന്റ കാലാവധി സമയം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ തുടർന്ന് അത് ഉപയൊഗിക്കനമെങ്ങിൽ

പ്രണയ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ്

മലയാളം ഷോർട്ട് ഫിലിംസിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതും നിലവാരം ഉള്ളതുമായ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുതിരിക്കുന്നത്‌ ഒപ്പംതന്നെ ഹാസിയം, ഗാനങ്ങൾ , പ്രണയം ,കഥ എന്നി പ്രധാനിയങ്ങൾ അർഹിക്കുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് .. നിങ്ങളുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഈ പേജ്ൽ സൌജനിയമായി ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങളെ contact ചെയ്യുക leedhanu@gmail.com Share

കോമഡി ഷോർട്ട് ഫിലിംസ്

മലയാളം ഷോർട്ട് ഫിലിംസിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതും നിലവാരം ഉള്ളതുമായ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുതിരിക്കുന്നത്‌ ഒപ്പംതന്നെ ഹാസിയം, ഗാനങ്ങൾ , പ്രണയം ,കഥ എന്നി പ്രധാനിയങ്ങൾ അർഹിക്കുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് .. നിങ്ങളുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഈ പേജ്ൽ സൌജനിയമായി ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങളെ contact ചെയ്യുക leedhanu@gmail.com Share

ഫോൾഡർ ലോക്ക്

ഏതൊരു സോഫ്റ്റ്‌വെയർറിന്റ് യും സാഹയം കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോൾഡർ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിനായി താഴെ നൽകിരിക്കുന്ന കോഡ് കോപ്പി ചെയ്യുത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർലെ നോട്ട് പാട് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുത് അതിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതിന് ശേഷം SAVE AS കൊടുത്ത് SAVE ചെയ്യുക. സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെയിം lock.bat എന്ന് കൊടുക്കുക അവസാനത്തെ

അയ്യോ പാവം വൈറസ്‌ !

നിങ്ങൾക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അപകടം നിറഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ്‌ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അതും നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് .. താഴെ നൽകിരിക്കുന്ന കോഡ് കോപ്പി ചെയ്യുത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നോട്ട് പാഡ് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുത് അതിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. കോഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുത ശേഷം നോട്ട് പാഡിൽ സേവ് ആസ് കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്യുക. സേവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ

കഥാസാരമുള്ള ഷോർട്ട് ഫിലിംസ്

മലയാളം ഷോർട്ട് ഫിലിംസിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതും നിലവാരം ഉള്ളതുമായ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുതിരിക്കുന്നത്‌ ഒപ്പംതന്നെ ഹാസിയം, ഗാനങ്ങൾ , പ്രണയം ,കഥ എന്നി പ്രധാനിയങ്ങൾ അർഹിക്കുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് .. നിങ്ങളുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഈ പേജ്ൽ സൌജനിയമായി ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങളെ contact ചെയ്യുക leedhanu@gmail.com  

ജീവധാര

തല വേദനക്ക്  ഒരു സ്പൂണ്‍ കടുകും ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും  ചേർത്ത് അരച്ച് നെറ്റിയിൽ പുരട്ടുക തലവേതനക്ക് ശമനം കിട്ടുന്നതാണ് .. ജലദോഷത്തിന്  തുലാസി ഇലയുടെ നീര്  ചുവന്ന ഉള്ളി നീര് ഇവ ചെറുതേൻ ചേർത്ത് കഴിക്കുക.. ഇക്കിളിന്  പഞ്ചസാര പതുകെ വായിലിട്ടു അലിയിച്ചു ഇറക്കിയാൽ മതി… ശരീരം വണ്ണം വെക്കുന്നതിനു  ഒരു ഗ്ളാസ്‌ കരിക്കിൻ വെള്ളത്തിലോ

ഫ്രീ ഇന്റർനെറ്റ്‌ Rs:399 രൂപക്ക്

ഇന്നിമുതൽ ഇന്റർനെറ്റ്‌ എന്നത് സാധാരണക്കാർക്കും സൌന്തമാക്കം നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ എവിടെ ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇന്റർനെറ്റ്‌ ഉപയോഗിക്കാം..അതും വെറും Rs:399 രൂപ എന്നാ ഒറ്റതവണ പയ്മെറ്റ്ലുടെ ആയുഷ്കാലം വരെ 1-FACEBOOK 2-GOOGLE 3-WIKIPEDIA എന്നി വെബ്സൈറ്റ്കൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് ഇത് തയാറാക്കിരിക്കുന്നത് .. ഗ്രാമീണ മേഘലകളിൽ ഇന്റർനെറ്റ്‌ സേവനം തുച്ചമായ

സഫാരി ടിവി ചാനലിൽ നിരവധി അവസരങ്ങൾ

  മലയാളത്തിലെ യാത്ര വിവരണ ചാനലായ സഫാരി ടിവിയിൽ താഴെ പറയുന്ന തസ്തികകളിൽ ഒഴിവ് ഉണ്ട് ഒഴിവുകലെകളെകുറിച്ചും അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട വിധവും താഴെ നൽകിരിക്കുന്നു… CAMERA MAN മീഡിയ ,ബോർഡു കാസ്റിംഗ് ,മോഷൻ പിച്ചർ എന്നി ക്യാമറയുമായി ബാധപെട്ട മേഖലയിൽ വർക്ക്‌ ചെയ്യാൻ കഴിവ് ഉള്ളവർക്ക്‌ അപേക്ഷകൾ അയക്കാം. ANCHORS പുതുമുഖങ്ങലയും ഒപ്പം അവതരണ ശൈലിയിൽ